25. apríla 2004

Bulharsko


 balkánsky experiment 16. 04. - 25. 04. 2004
...zase naleteli

Nášmu odchodu predchádzal iný odchod. Odchod bez návratu. Po ťažkej a náročnej plavbe životom, odišiel náš kamarát Mirko. Dúfame, že svoju loď konečne zakotví v pokojnom prístave. Česť jeho pamiatke.

Stretnutie a balenie sa nám trocha chtiac - nechtiac posúva a oneskoruje. Na druhej strane:" Kam sa ponáhľať?" Pri sústavnom míňaní sa a stretávaní, naväzovaní, odväzovaní, nabaľovaní a vybaľovaní a zabúdaní potrebných aj nepotrebných vecí ( Za seba: dve kilometráže, lekárnička, lezecká výstroj, čelovka, krátke nohavice, náhradná loď.... ) sa nám podarí konečne dostať seba, svoje nepostrádateľné vodácke, tábornícke a osobné vybavenie do niekoľkokrát pristaveného a odstaveného auta a krátko pred deviatou hodinou večernou vyrážame z Bratislavy na juh...., ... na Balkán.