1. novembra 2014

Pamiatka zosnulých

Čo robí vodák v deň pamiatky zosnulých?
No predsa kajakuje!