kayaking


KAYAKING /príbalový leták ku kayaku/
Charakteristika :
Kayaking je analgetikum s vysokým eufórickým účinkom, vyvoláva zvýšenú tvorbu adrenalínu, ktorý podporuje pohyb v traviacom trakte a tým čistí hrubé črevo a zvyšuje jeho odolnosť voči infekcii. Kayaking je možné podávať ženám i mužom.
Indikácie:
Kayaking sa užíva pri akútnom a chronickom nedostatku adrenalínu, pri ochoreniach nudou a akútnej potrebe hýbať sa.
Kontraindikácie:
Kayaking sa nesmie užívať pri precitlivelosti na strach, vodu, chlad a hlad. Počas ťarchavosti užívajte Kayaking len s vedomím lekára. Počas užívania Kayakingu sa odporúča prerušiť dojčenie.
Nežiadúce účinky:
Počas užívania Kayakingu sa môže prejaviť strach, zima, slabosť, bolesť svalov a kĺbov, žalúdočné ťažkosti, hnačky a potreba močenia. Pri výskytie týchto účinkov, alebo iných neobvyklých reakcií je zbytočne vyhľadávať svojho ošetrujúceho lekára.
Interakcie:
Účinky Kayakingu a iných prípravkov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. V prípade, že vám bude lekár predpisovať iný liek, informujte ho, že užívate Kayaking .
Lieky tlmiace zmysly (napr. Alkohol) bránia vyplavovaniu adrenalínu, ktorý sa po podávaní Kayakingu tvorí vo zvýšenej miere, preto ich neužívajte súčasne. Tieto sa odporúča užívať na útlm účinkov Kayakingu .
Dávkovanie:
Pokiaľ lekár neurčí inak, dávky neobmedzovať!
Upozornenie:
Obvyklá doba liečby Kayakingom je počas celého života. Bežným sprievodným javom počas užívania prípravku Kayaking je nedostatok financií, času, zavrhnutie iných outdorových aktivít, potreba hovoriť o vode, kajakoch a kayakingu a následná strata pozumenia zo strany manželky, deti, rodiny a priateľov ktorí nie sú na kayakingu závislí.